Button 0Button 1Button 2Button 3
Színváltozatok a keleti sirálykák Európa standardjában

Színváltozatok a keleti sirálykák Európa standardjában

 

Még   2002-ben, a  Kurz und rund című európai sirályka magazinban  jelent meg egy írás J.L. Frindel tollából, amelyik  arról tájékoztatja  az olvasókat, hogy, létrehoztak egy európai standard bizottságot , melynek dolga a rövidcsőrű sirályka fajtákkal kapcsolatban a  standardok szövegének felülvizsgálata,  és ahol szükséges, azok újraszerkesztése.  A színezetekkel kapcsolatban  azért vált ez szükségessé, mert az elmúlt évtizedekben a genetikai ismereteink lényegesen kibővültek, és közismerté váltak olyan összefüggések  melyeket figyelembe kell venni  a  standard kategóriák összeállításakor.

A  szerző  a feladatokat a következő pontokban határozta meg anno 2002-ben:

1- A barna alapszínekhez, a hozzá tartozó világos (hamis gyöngyszem) szemszínt kell meghatározni követelményként
2- Ha a kovácsoltság  valamely színben engedélyezve van, akkor a többi színt is engedélyezni kell kovácsolt változatban is.
3- A  higított (dilute) változatokat  el kell különíteni a nem higított , de egyformán fakónak  nevezett változatokon belül
4- A kerek fejű sirálykák a tenyésztésben a teljes színskálában jelen vannak , ezért minden változatot engedélyezni kell.
5- A keleti sirálykáknál különös gondossággal és egyértelműséggel kell a színváltozatok listáját újragondolni, a logikátlan színeket (pl. fekete vagy dun fehérszalagokkal  és tükrös farokkal) eltörölni. A barnákat a megfelelő rajzolatuk  szerint szétválasztva, a  dunoktól el kell különíteni. A blondinetták fej színét egyértelműen kell magyarázni.

Ugorva egy nagyot az időben,  az Európai Sirályka Klub (EMC)  évenként  megjelenő szakkiadványa a korábbi szerkesztő (G.Greisel) halála után,  új néven (Mövchenpost) jelenik meg ,és a legutóbbi  kiadvány  2010 évben  közli a keleti sirálykák Európa(EE) standardját.

A szem színének meghatározásakor kitér az új standard  a barnák világos íriszére, a színkategóriákat pedig akkurátusan felsorolja  az alábbiak szerint:

I. Blondinetták:
a:- Tükrös farkúak:

  • vörös fehér szalaggal, sárga fehér szalaggal, kék fehér szalaggal, kékfakó fehér szalaggal, barnafakó  fehér szalaggal, khakifakó fehér szalaggal,
  • kék pikkelyes, kékfakó pikkelyes, barnafakó pikkelyes, khakifakó pikkelyes, vörös pikkelyes, sárga pikkelyes,  szulfur pikkelyes(ez utóbbi arany mellénnyel és kénszínű pikkelyezettséggel)

b:- Szegélyezett farkúak:

  • fekete szegélyezett, dun szegélyezett, barna szegélyezett, khaki szegélyezett, vörös szegélyezett, sárga szegélyezett, levendula szegélyezett

II: Szatinetták és vizorok:
a:- Tükrös farkúak:
-vörös fehér szalagokkal, sárga fehér szalagokkal, kék fehér szalagokkal (bluette), kékfakó fehér szalagokkal (silverette), barnafakó fehér szalagokkal, khakifakó fehér szalagokkal,
-kék pikkelyes, kékfakó pikkelyes, barnafakó pikkelyes(brünette), khaikfakó pikkelyes, vörös pikkelyes, sárga pikkelyes,  szulfur pikkelyes( kénszínű pikkelyezettség, a pajz salapszíne némileg szulfur)
b:- szegélyezett farkúak:
- fekete szegélyezett, dun szegélyezett,barna szegélyezett, khaki szegélyezett, vörös szegélyezett, sárga szegélyezett.

A sirályka tenyésztés másik fellegvára az USA.  Az amerikai hivatalos standard, eltekintve a felsorolás eltérő sorrendjétől, és szegélyezett és pikkelyes szavak azonosságából fakadó különbözőségtől, gyakorlatilag  ugyan ezeket a kategóriákat határozza meg. Mondhatjuk tehát, hogy a fenti kategorizálás az érvényben lévő „világ standardot” jelentik a keleti sirálykák számára.
A dőlt betűs rész idézet!  Ezt azért hangsúlyozom, mert a citált szöveg tartalmával  kapcsolatban  számos észrevételem, hozzáfűzni valóm,  és helyenként ellen véleményem  van.

Haladjunk sorjában!  A  keleti sirálykák, talán ez köztudott, szárnymintázatai, nevezetesen a szalagok vagy a kovácsoltság minden esetben  fehérek. Lehet, hogy nem mindig makulátlan hófehér, hanem kissé „rozsdás” (valójában bronzos), de kategóriáját tekintve fehér és soha nem alapszínű(pl fekete v. barna).  Ezt azért  hangsúlyoznám ki mert  a standardban a szalagos kategóriák esetében következetesen ki van írva, hogy a szalag fehér, a kovácsolt alapból származtatható pikkelyesek esetében viszont  nincs feltüntetve a pikkelyek alapszíne. Természetesen  ezek is fehérek.   Kérdés, hogy kell-e ezt  a standard hibájának tekinteni?
 Ha azt veszem, hogy a keleti sirályka fajta mint fajta  eleve meghatározza a szárnymintázat  színét, és az csakis  fehér lehet , akkor nem hiba a fehér szó elhagyása  a pikkelyesek mellől, ugyanakkor felesleges e logika szerint minden alkalommal  felsorolni a szalagos csoportokon belül azt .
Ha azonban azt nézem, hogy a  szalagosok és a pikkelyesek megnevezése különbözik a fehér szó elhagyása miatt, akkor van itt  egy félreértési lehetőség. A standard ugyanis  nem csak a specialisták számára készül, gondolni kell a  világ minden rendű, rangú bírálójára  és a  teljesen kezdő tenyésztőkre is.  Ne gondolja senki tehát, hogy a pikkely bármilyen  színű (bronz, zsulfur, rózsás  ) lehet.
 
A 2002-ben kitűzött céloknak megfelelően, (majdnem) minden intenzív színváltozat higított  párja feltüntetésre került, és ez által bővült a kategóriák száma. A régebbi gyakorlat szerint  az  intenzív barna és a  higított fekete(dun)  kategóriák nem voltak szétválasztva, ráadásul az az elképesztő gyakorlat volt szokásban  hogy minden tükrös farkú , pikkelyes (azaz nem Spread)  barna khaki  és dun változatott egységesen barnának  neveztek és kategorizáltak,  majd ugyanezen  vegyes társaságot Spread génnel kiegészülve, immár szegélyezett farokkal , egységesen dunnak  kereszteltek el, és ezeket az egyedeket ezekbe a kategóriákba kényszerítették bele.   Ez a rossz gyakorlat  az új rendszerben  tehát megszűntethető, és kéretik minden tenyésztőtől az egyedek genetikailag helyes színét meghatározni és a helyes színosztályba nevezni galambjaikat. Tudom ez nem mindig könnyű! Sajnos az új szöveg sem teszi egyértelművé, hogy a barnafakó szín  annyiban  különbözik a kékfakótól  és a khakifakótól, hogy  az valójában nem fakó(higított), csak barna alapszínű, és mint olyan intenzív szín osztályba tartozik.

Igaz, hogy a blondinetták felsorolása vörössel  kezdődik , de egyelőre ugorjuk át a lehetséges receszív vörös változatokat és horgonyozzunk le  a  legbizonytalanabb kategória A „szulfur „ mellett.  Bevezetőben annyit  szögeznék le  hogy a galamb világban a  nem a  domináns- és nem a  recesszív vörös gének miatt  létrejövő, de optikailag mégis csak vörösnek látszó színeket  bronznak , azok  higított (dilute) megjelenési formáját pedig szulfurnak,( magyarán kén színűnek) szokás (kell/kellene) nevezni.  A keleti  sirálykák  fehér szárnymintázatához,  a széles körben elfogadott  de egyúttal mégsem teljes körben igazolt  feltevés szerint bronzszínezeten  át vezet az út. Ez azt jelenti, hogy a szalagok alapszínét először egy(pár) bronz gén elővilágosítja, majd a már bronz színezetet egy harmadik gén képes tovább világosítani egészen fehérré.
 E rövid bevezető után, rá mutatnék  a standard  azon hibájára, hogy először itt nem találhatjuk meg az intenzív –higított párost, hiszen  engedélyez valamiféle  higított változatot ,de annak intenzív  párját viszont nem!  Hányféle megjelenési formájával találkozhatunk a bronz/szulfur  színezetnek?  Szerintem többfélével, és ezt a standard  szövege nem tükrözi.   A  kategóriának az ad alapot, hogy rendszeresen  találkozhatunk olyan blondinettákkal amelyek extra mennyiségű és kiterjedtségű higított, vagy nem higított   bronzosodást mutatnak , míg másokon ilyen   nem figyelhető meg.  Ez az extra  bronz alapvetően a szárnymintázatoknak bronz  alapot adó génektől származtatható. Minél sötétebb az adott galamb szárnymintázata (minél kovácsoltabb), és minél több és erősebb  sötétítő kiegészítő géneket (első sorban Sooty) hordoz , annál erősebb és kiterjedtebb lehet rajta a  bronz csapat munkája.  A Sooty gén megjelenítése nagyon változatos erősségű lehet. Míg  egy átlagos sötétkovácsolt  galamb gyenge Sooty kiegészítéssel csak a szárnyakon ad lehetőséget a bronz gének megjelenítésére, addig az ugyan  olyan fokozatban  kovácsolt , de extra erős megjelenésű Sooty  példányokon a bronz szín kiterjed a mell, a hát és a combok tájékára is. A harmadik fehérítő gén csak a  „kullogg „a bronz után, így fordulhat  elő, hogy  a bronz terület  kilóg a fehér alól. Összegezve megállapítható, hogy az extra mennyiségű   un stencil  bronz megjelenésének alapvető de nem elégséges feltétele a sötét  kovácsoltság (ezért nem találkozhatunk szalagos bronz/szulfurokkal), és továbbá extra erős Sooty és más sötétítő  gének is  szükségesek.
Találkozhatunk egy teljesen más eredetű ’bronz/szulfur’ árnyalattal is . Nevezetesen  a receszív vörös gén ,  heterozigóta állapotában  (azaz: a rec. vörös hordozók) módosítja a fehéritő gén munkáját. Az ilyen  pikkelyes galamb szárnya egyöntetűen, (nem szegély szerűen, nem foltosan) bronzos, ha az illető egyszer és mind higított is, akkor szulfuros árnyalatot vesz fel.
Mint láthatjuk kétféle gén eredet, kétféle helyen, kétféle bronzosodást tud eredményezni, és akkor még nem is tettem említést arról, hogy mindezen folyamatok lejátszódhatnak  kék/fekete vagy barna alapszínen és  spread gén hiánya , vagy jelenléte esetén is. A standard szöveg hibájának ill hiányosságának tudom be hogy nem konkretizálja, hogy  mely broz/szulfur túltengéses formákat engedélyezi és melyeket tiltja. A szövegben arany és kén szavakat egymás mellet alkalmazni  félrevezető , mert egy ugyanazon  színről van szó és a  két megjelenési formát összemossa , anélkül hogy tudhatnánk, hogy   azok együtt érvényesek, vagy külön- külön is.
Még egy adalék  arra vonatkozóan , hogy miért alakulhatott ki jellemzően  csak  a szulfur elnevezés. Ha kissé  körül nézünk más fajták háza táján  tapasztalhatjuk, hogy  a higított változatok  esetében a bronzosodás sokkal kifejezettebb, erőteljesebb az intenzív  megfelelőjükhöz képest.  Úgy vélem a  dilute  gén „előpuhítja”  a színezetet, és  ezzel a bronz könnyebben meg birkózik , képes többet mutatni magából.  Összegezve a leírtakat  sokféle  keleti sirályka létezik az extra szulfur kategória körül, nem teljesen világos, hogy mikor mi  a megengedett,  és számos kényszer szülte  téves kifejezés is  van használatban .  Gyakori hiba hogy  az intenzív bronz egyedeket is szulfurnak nevezik, de még ennél is helytelenebb blondinetták kapcsán ”szulfurettákat” emlegetni.

Csak pár szó a farok tükrözöttséggel kapcsolatban :  A keleti sirálykáktól elválaszthatatlan tulajdonság, hogy a farok tollakon fehér foltokat (un:tökröket ) viselnek .  Ezt egy negyedik, amúgy recessziven öröklődő gén (vagy gének) okozzák, frillstencil a neve.  Ez a gén munkáját változó precizitással végzi , a  farok középső tollain gyakorta  alig látni egy kis fehéresedést. de az is  gyakran elő fordul, hogy túlbuzgóságában  lenyúlik a szalag alá a tollcséve mentén.  Nagy az ő természetes változékonysága alap esetben is, de  amennyiben  valamely színezethez hozzá adjuk a Spread nevű gént (ez csinál a kék galambból feketét),
a fekete szín szétterjedése magával hozza  a fehér tükör szétterjedését is . Az történik, hogy a tükör kitölti a számára rendelkezésre álló  fekete  mezőt, és csak egy vékony szegély  marad színes körbe körbe a farktollak szélein, és ez a jelenség a többi homogénen színes tollra is  igaz lesz .  Ebből az következik , hogy minden olyan színosztály,  amely a spread gén jelenlétében tud kialakulni , automatikusan  szegélyezetté változik , de a két alcsoport  között (tükrös vs.szegélyezett) más, genetikailag különbség nincs.  Úgy tűnik számomra , hogy a blontinetta  osztályban a szegélyezett változatok  nagyobb népszerűségnek örvendenek, és gyakran találkozhatunk  változatos mértékben , és minőségben tükrös példányokkal, miközben a közízlés a teljes testre vonatkozóan vékony  szabályos és egyenletes  tükrözöttséget preferálja.  Mi lehet az oka ennek a nagy változékonyságnak?  Először is a frillstencil  gén saját belső  változékonysága, de befolyásoló tényezők még az adott galamb alapszínezete(  emlékeztetőül: minden alapszínezet előfordulhat Spread génnel is)  és a sötétítő faktorok  összetétele is.  Feltehetően a legteljesebb tükrösséget a  extra sötét kovácsolt (C*T//C*T), extra Sooty(So//So), homo Spread /S//S), extra frillstencil (fs//fs) adják. Ugyanakkor látnunk kell, hogy  spread  galambok  minden szárnymintázat fokozatban  előállíthatóak!  Lehet, hogy sokak szemében a  nyakig tükrös  fekete blondinetták szebbek, mint a csak a szárnyukig , és ott is csak  kisebb tükrökkel reprezentált  példányok, de lehetséges ezek más kategóriát (pl közepesen kovácsolt alap)  képviselnek .  Visszakanyarodva Frindel úr  példájára , miszerint a fekete , fehér szalagos, tükrös farkú (értsd: nem szegélyezett) kategória logikátlan, azzal nem tudok egyet érteni. Igenis  létezhet, a fajtán belül meglévő genetikai alapból  közvetlenül kikombinálható változat  (lehetne) a  fekete fehérszalagos változat , és hasonló okból a higított és a barna megfelelőik  is.  Tény, hogy ilyenekkel  kiállítási minőségben nem  találkozunk mostanában , de a régebbi standardok  ezt tartalmazták, egyes fajtáknál  (pl.: libanongalamb)  ma is létezik.
Különösen szembeötlő a logika hiánya , ha arra gondolunk, hogy a  rec. vörös/ sárga   változatokat az új európa standard  három-három változatban is megkülönbözteti ( szalagosak pikkelyesek, és szegélyezettek, miközben  könnyen meglehet,  hogy mindhárom  csoport fekete  alapszínezeten alakul ki , lévén a rec. vörös szín  episztatikus minden alapszínnel szemben . Személy szerint én logikusnak találnám a szegélyezett( spread) fekete és barna változatok elismerését szalagos változatokban is.

A blondinetták  sorában kakukktojásnak számít  a „levendula  szegélyezett” említése.
 Általában levendulának  azt a színt nevezik ami a domináns vörös , spread gének kombinációjából jön létre.  Ez a gyakorlatban egyöntetű szürkés színt jelent némi kevés vörös spricceltséggel a nyak tájékán, esetleg  fekete foltocskák itt- ott , ha az illető galamb fekete alapszín hordozó lenne.  Jó magam talán ha két ilyen példányt láttam életemben  idáig. Ezek ránézésre inkább   milky fekete szegélyezetnek látszódtak , de nincs okom feltételezni, hogy valójában  domináns vörös , Spread blondinetták voltak ezek. Ha viszont így áll a dolog, és a standard elismeri  a dom . vörös alapszín jelenlétét  a keleti sirályka fajtában , miért nincs említés  a dom. Vörös  nem spread változatairól?  Ezek szintén előállíthatóak akár egy-két generáción  belül  , és meglehet , hogy a dom. vörös  standard  minőségű blondinettákra  még várni kell egy darabig,  de  az újonnan  elismert,  régi, hosszabb csőrű változat az un.  ókeleti sirálykák szatinettái már  elérhetőek a dom. vörös alapszín minden változatában is. Amennyiben ezek a standard változatok között is meg jelennek a  tenyésztőknek bírálóknak  szembesülniük kel azzal a ténnyel, hogy a  dom vörös  változatok  nagyon világos alaptónusúak, nem alkalmazhatóak rájuk a standardnak a rajzolatokkal kapcsolatos  elvárásai!

 

Azért hagytam a legvégére  a recesszív vörös változatokat mert  maga a  rec vörös színezet mivel mindent /bármit  takar ,   a legsokfélébb genetikai háttérrel rendelkezhetnek.
 A vörös és sárga blondinetták leggyakrabban valamilyen Spread fekete  alapon  kialakult rec vörösök, természetesen szegélyezettek. Jellemző hogy a  tükrözöttségükk nagyon erős  a farok és szárnyak területén alig- alig lehet némi  színt felfedezni. Messziről nézve színes nyakú  fehéreknek látszanak.  Ritkaságszámba menően  találkozni  ezenkívül  sárga, fehér szalagosakkal is, melyek elméletileg, de a gyakorlatban is lehetnek  Spread gén hordozók , vagy nem hordozók. Az előbbi  kicsit jobb színnel de  szegélyezett szerű farokkal, a másik gyenge színnel és tükrös farokkal jár.  Vajon miképpen kell értékelni a két áltozatot összevetve?   A vörös pikkelyesek  bekerülése a standardba kissé meglepetés szerű.  Feltételezem, hogy a  túlerős, emiatt színszegény  tükrözöttség ellenszere  a közepesen kovácsolt alapu, vörös  kombináció  lehet .  Ez esetben  újra csak  különbözőség  forrása  lehet a Spread alapu és nem Spread változatok megjelenése, amit a standardnak kezelnie kellene.  A gyakorló  bírálók  számára jegyezném meg hogy sirálykák esetében a  más fajtáknál élért vörös szín intenzitást nem lehet  számonkérni és a  vörös  tükrözöttség sem lehet olyan kontrasztos mint pl a feketék esetében.  Ezeket a sajátosságokat tolerálni kell.

 A szatinetta változatok felsorolása  mindjárt egy nagy kérdőjellel kezdődik.  Minden elismert  rec. vörös /sárga  blondinetta változat  engedélyezve lett szatinetták esetében is .  Ez teljességgel rendjén valónak látszik , ha logikusan gondolkodunk.  Van azonban egy bökkenő! Szatinetták , és ebben a hitemben  több  sokat látott  tenyésztő is  megerősített, rec vörös változatokban nem léteznek.  Mivel blondinettákban  igen, felvetődik a kédés, hogy miért van ez így?   Kézenfekvő, hogy a rec. vörös gént a blondinettákkal való keresztezés útján át lehete  transzplantálni a szatinetta  csoportba is , de valamilyen okból kifolyólag ez eddig nem történt meg .  Az egyik magyarázat erre az lehet , hogy a  vörös /sárga szatinetták nem lennének elég szépek.A  színes nyakrészt  a  fehér tarkaság kitakarná, a  pajzsok és a farok pedig majdnem fehérek lennének  a túlzott tükrösség miatt. Nem éri meg az egész a vessződséget.  A másik esehetőség,  hogy valaki már rég megpróbálta előállítani a vörös/sárga szatinettákat de nem sikerült neki , mert ez genetikailag  nem lehetséges.  Erre az adhat gyanút, hogy  a közelmúltban elismertetésre került Amerikában a  Szerafin névre ketresztelt  sirályka fajta , mely  szatinetta szerű fiókái  rec vörös galambok, némi színes  tollakkal a fiók tollaztukban , de  kivedlés után teljesen fehérek lesznek .   Elképzelhetőnek tartjuk , hogy a  rec vörös , frillstencil színezet  a szatinetták tarkaságát okozó génekkel olyan elegyet alkotnak, melynek hatására  a toll fehérre vedlik. Ez  még nem bizonyított, de ha így lenne, akkor el kellene  fogadnunk, hogy a rec. vörös  szatinetták  gyakorlatilag teljesen  fehérek.   Többször eljátszottam a gondolattal, hogy a sárga, fehér szalagos  szatinetta verzió kitenyésztését,  azért jó lenne kipróbálni!?

 A szatinetták  színváltozat  felsorolásában itt – ott  zárójelben felbukkannak a sokak számára ismerős , az adott színváltozathoz tartozó régi  fantázia nevek.  Gyermekkoromra magam is úgy emlékszem  vissza, hogy hajdanán maga a szatinetta szó is  egyet jelentett a kék pikkelyes változattal,és  úgy kérdezték tőlem hogy:” szatinettát szeretnél, vagy inkább bluettát”?   Szép emlékek ezek, kár lenne elfelejteni  a régi kifejezéseket , de az aktuális standard szerint már nem alkalmazhatjuk őket hivatalos  fórumokon. (pl nevezési lapok). Jól van ez így, mert minden olvasó láthatja,  hogy a lehetséges színek közül csak  háromhoz rendelhető  fantázia név a többihez pedig nem , és a kétféle nomenklatúra párhuzamos alkalmazása  csak zűrzavarhoz vezetne.  Pár éve szemtanúja lehetett minden látogató, hogy a még oly magas szinten is, mint egy Európa kiállítás is , előfordult hogy  a katalógusban elkülönülve szerepeltek bluetták, és kék, fehér szalagos  szatinetták is!!??  A szilveretta kifejezés amúgy is gyűjtő fogalom volt a maga idejében. Ebbe a kategóriába gyömöszölték bele nem csak a  kékfakó szalagosakat, hanem a barna és khaki szalagosakat is. Valami hasonló történt a brünetták háza táján is , ahol nem csak a barna pikkelyesek, de jobb híján  néha barna szegélyezettek is ide lettek sorolva.
Megérkezve a  szulfur(szulfuretta) kifejezéshez, úgy tűnhet  hogy itt ugyan azok a megállapítások érvényesek, mint amiket a blondinetták csoportjánál már leírtam.  Sajnos ez csak részben igaz.  Gondoljuk át időrendi sorrendben.  Tudható, hogy az első,  Európába  importált keleti sirálykák szatinetta tarkaságúak voltak, a teljes testükön színes blondinettákat már Európában tenyésztették ki később az európai tenyésztők.  A fajtán belül a szulfur(etta)   kifejezés tehát a szatinetta csoportban született meg. Nem nehéz feltételezni, hogy  az első időkben csak  néhány alapvető színváltozat volt ismert, illetve csak néhány  alapvető színváltozat volt genetikailag felismert, hiszen az akkoriban  még   a genetika szó nem is  szerepelt  a tenyésztők szótárában .   Az is nagyon valószínű, hogy a  kezdetben a  fehér szárnymintázat  sem lehetett makulátlan ( napjainkban sem az) . Az intenzív színváltozatokon felsejlő stencil bronzot a  tenyésztők a rozsda színéhez  hasonlították , majd  a megjelenő hígított változatokon  felsejlő sárgás  árnyalatot  pedig a kén  (szulfur)  színéhez vélték hasonlónak. Ebből az következik, hogy  a szulfuretta  kifejezés a maga idejében  szintén gyűjtő fogalom  lehetett, mely egyaránt volt alkalmazva mind a kékfakó (higított kék), és mind a khakifakó(higított barna) pikkelyesek  esetében.  Nincs szó tehát arról, hogy  létezne valamiféle  különleges harmadik  csoport, amit a szatinettáknál  külön „szulfur”-ként  napjainkban  elkülönítve kezelhetnénk.  A szatinetták esetében , tarkaságuk miatt nincs látható lehetőség arra, hogy az extra erős bronzosodás  a test  különböző részeire (mell)  kiterjedjen, és nincs rá példa. hogy  a heterozigóta receszív vörös  génhatás  sárgás alapárnyalatot kölcsönözzön az amúgy fehéren pikkelyes szárnypajzsnak. Úgy vélem, hogy  a standard szövegéből törölni kellene a szatinetta  csoportból a  szulfur pikkelyes  kategóriát, mert  annak genetikai alapja nincs,   a kékfakó pikkelyes és a khakifakó pikkelyes kategóriákból  a tökéletlen mértékben fehér szárnymintázat  miatt kilógó ,  gyakorlatilag színhibás példányokat  ily módon legalizálni indokolatlan.  Ellene van a logikának,  hogy a  legtöbb  színkategóriában a  a fehér mintázat „rozsdásságát „  büntetni kell, de a higított pikkelyesek  esetében nem. Más szóval,  ha egy  higított pikkelyes  szárnymintázata  szép fehér akkor  mehet kékfakó pikkelyesnek, ha pedig  nem akkor  majd jó lesz szulfur pikkelyesnek?  Jól szemlélteti a helyzet fonákságát, hogy az idei Európa kiállításon az egyik galambot „ khaki pikkelyes”, hasonló társát „szulfur” szín alatt nevezték és bírálták el, miközben egy azon kategóriáról van szó!?

 A szatinetták  színváltozatait azzal a rövid mondattal zárnám le, hogy itt is hiányolom  a szalagos  szegélyezett változatok engedélyezését, és a tenyésztőket pedig e  szép változatok kitenyésztésére bátorítanám.

Ugyancsak hiányolom, ha már a blondinettáknál szerepelt,  a domináns vörös  (B*A)alapú színosztályok megemlítését a szatinettáknál is. Mint azt fentebb már jeleztem, német tenyésztő társaink a középhosszú csőrű ókeleti szatinetták minden változatát  már előállították dom vörös kategóriákban is , és  emiatt fokozottan várható, hogy ezek a rövidcsőrű változatban is  hamarosan fel fognak bukkanni.

2011.01.30. – Cséplő Árpád

 

A lehetséges  szulfur szín egyik formája:. kékfakó pikkelyes, rec. vörös hordozó blondinetta.

Kék pikkelyes, „rozsdás” árnyalatú pajzzsal. Ez büntetendő a hígított változat pedig nem?

A lehetséges  szulfur színezet másik formája: khakifakó pikkelyes blondinetta  a mellre kiterjedt stencil bronzosodással.

dun (nem barna!)  szegélyezett blondinetta. A  szufur szín szegélyezett változatok mellén  is feltűnhet.

Szegélyezett farkú, fehér szalagos barna blondinetta amerikai kiállításról.

Ugyan csak ritkaság: barna , szegélyezett, szalagos szatinetta. Minden spread szalagos változat előállítható.

Rec . sárga  blondinetta fehér szalagokkal és tükrös farokkal  magyar tenyészetből.

Díjnyertes sárga blondinetta szegélyezett farokkal.

Domináns vörös, szegélyezett farkú  ószatinetta. Majdnem teljesen fehérnek látszik.

Sárga  szatinetták nem léteznek?   Tiszta blondinettáktól született  rec sárga, tarka fióka Dániából.  (A. Christiansen)